حسین کاویانپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین کاویانپور

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار شبکه و سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 14.50
عقیق 1390 - 1392