عباس اردشیری لاجیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس اردشیری لاجیمی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مرد