کاظم عباس زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کاظم عباس زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد