نیلوفر نوربخش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیلوفر نوربخش

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.05
آزاد 1390 - 1392