احسان مرادی مطلق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان مرادی مطلق

محل سکونت: کرمانشاه - سرپل ذهاب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 18.90
1380 - 1387
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.05
رازی 1388 - 1392
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.05
علم و صنعت 1392 - 1394