محمد غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد غلامی

محل سکونت: خراسان شمالی - آشخانه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق انتقال و توزیع
– کارشناسی – معدل: 17.60
علی آباد 1388 - 1391