مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شهرسازی برنامه ریزی و طراحی
– کارشناسی – معدل: 17.22
دانشگاه بجنورد 1389 - 1393
ریاضی
– دیپلم – معدل: 18.00
1385 - 1388