غلامحسین کریمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامحسین کریمیان

محل سکونت: اصفهان - باغ بهادران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد برنامه ریزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.45
اصفهان 1387 - 1389