ادریس بهادری بیرگانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ادریس بهادری بیرگانی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت شکوه گستر ابدان پتروشیمی اروند 1390/6 - 1391/6
کارشناس برنامه ریزی / و کنترل پروژه پتروشیمی اروند 1391/7 - 1392/8
کارشناس کارسنجی شرکت فولاد خوزستان 1392/9 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.45
واحد مسجدسلیمان 1387 - 1391