اسفندیار شمشیرساز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسفندیار شمشیرساز

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر IT بهسازان کاوش تهران 1390/4 - 1393/12
مدیر فنی رهیاب رایانه البرز 1390/4 - 1392/12
مشاور رهیاب رایانه البرز 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.13
شهید چمران 1383 - 1386