محمد صادقیان اژیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد صادقیان اژیری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار گرافیک - برنامه نویسی
– کاردانی – معدل: 15.12
اسوه تبریز 1392 - 1394