عفت رمضان پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عفت رمضان پور

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارآموز شهرداري شهر قدس 1392/7 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مدیریت پروژه تمام گرایش ها
– کارشناسی – معدل: 14.87
پيام نور پرند 1389 - 1393