محمد ادیب مهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ادیب مهر

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مسول سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1379/12 - 1384/12
مدیر تضمین کیفیت شرکت فرآیند ابتکار امین 1384/12 - 1387/12
کارشناس نظارت بر طرحهای صنعتی شرکت آتیه البرز 1387/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.01
آزاد قزوین 1372 - 1377