الناز شفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الناز شفیعی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پرسنلی و منابع انسانی پدیسار انفورماتیک 1392/6 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزاز
– کارشناسی – معدل: 14.30
شهر قدس 1389 - 1393