ایمان یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان یوسفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموزی پژوهش و فناوری پتروشیمی 1389/3 - 1389/6
مسئول آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393/5 - 1394/11
محقق کارگاه پلیمر دانشکاه تهران 1391/12 - 1393/5
کارشناس تحقیق و توسعه کیهان شیمی 1394/12 - 1395/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
دانشگاه تهران 1390 - 1392
مهندسی شیمی صنایع پلیمر
– کارشناسی – معدل: 15.00
اراک 1385 - 1389