حمید میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید میرزایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس پشتیبانی و فروش پايكار بنيان 1393/8 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
– کارشناسی – معدل: 14.90
تهران 1385 - 1389
منابع طبیعی همزیستی با بیابان
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
تهران 1390 - 1392