صادق حمید

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صادق حمید

محل سکونت: خوزستان - ماهشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست مهندسی کیفیت لوله سازی ماهشهر 1388/3 -