پگاه علایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پگاه علایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 0.00
گیلان 1384 - 1389
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات 1391 - 1393