محمدزمان حسن پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدزمان حسن پور

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر فنی ایمن راهسازان کاسپین 1391/1 - 1393/3
مسئول دفتر فنی کیمه شمال 1389/5 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران برنامه ریزی حمل و نقل
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.96
شمال آمل 1390 - 1392
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 17.34
طبری 1387 - 1390