توران حجازی یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: توران حجازی یوسفی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس منابع انسانی شرکت پارس آنلاین 1389/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع دستی طراحی فرش
– کاردانی – معدل: 15.00
آزاد 1380 - 1383