ابراهیم یوسفیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم یوسفیان

محل سکونت: اصفهان - زرین شهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی کودکان استثنایی
– کارشناسی – معدل: 18.28
دانشگاه اصفهان 1368 - 1372