محمد جواد متکلم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد متکلم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس جوش پیشگامان جوش نگر 1392/6 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد جوش
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1393 - 1395