علیرضا قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا قاسمی

محل سکونت: مرکزی - خمین

جنسیت: مرد