سید حسین امامی بهبهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسین امامی بهبهانی

محل سکونت: خوزستان - بهبهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نیروی امریه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان 1392/9 -
حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان 1392/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.97
دانشگاه اصفهان 1390 - 1392