زهره مروتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره مروتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد نظری
– کارشناسی – معدل: 15.35
پیام نور 1386 - 1390