احمد عبدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد عبدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد