ندا جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا جعفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.37
پیام نور 1386 - 1390
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
علامه طباطبائی 1390 - 1394