سیدعلی اکبر حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدعلی اکبر حسینی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار پارسیان پیمایش پاژ 1385/7 - 1386/7
نقشه بردار نقش ارقام شرق 1393/5 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 16.17
لامعی گرگانی 1391 - 1393