محسن وزیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن وزیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی آتریا 1393/6 -
کارمند جهاد دانشگاهی 1390/6 - 1391/7
مسئول سایت مدرسه راهنمایی تیزهوشان 1389/6 - 1390/6