مهدی اعتماد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی اعتماد

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 17.00
ابا 1389 - 1393