حسن ملک زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن ملک زاده

محل سکونت: بوشهر - بندر گناوه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بهداشت شبکه بهداشت مرکزی گناوه 1378/3 - 1378/3