مرتضی صداقت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی صداقت

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابدارحسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 12.00
سمنان 1382 - 1387