مظاهر رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مظاهر رضایی

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر ساده نار گستر 1393/1 - 1393/5