صالح بیاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح بیاتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 16.15
تبریز 1388 - 1392
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.73
صنعتی اراک 1392 - 1393
نظری
– دیپلم – معدل: 19.02
1383 - 1387