سید سعید شباهنگ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید سعید شباهنگ

محل سکونت: مازندران - بهشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش پخش قطعات صنعتی 1386/2 - 1389/5
مدیر کنترل کیفیت فولاد سازاان دماوند 1388/2 - 1393/5
مدرس اموزشگاه شهرشتان 1384/6 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.75
پیام نور بهشهر 1380 - 1385
فیزیک کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.75
علوم وتحقیقات 1390 - 1392