کامبیز زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کامبیز زمانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر ارشد سرمایه گذاری مسکن 1385/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.01
سیستان و بلوچستان 1391 - 1393