زهره بهرامی سعادت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره بهرامی سعادت

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیومکانیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.03
علم و صنعت 1392 - 1394