زهرا لطیفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا لطیفی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی شرکت پخش 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسلبداری
– کارشناسی – معدل: 18.49
ازاذاسلامی 1387 - 1389