ابوالقاسم حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالقاسم حیدری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پدیده 1393/6 - 1394/5
مدیر فروش عزیزی 1394/5 - 1394/6
مدرس-پشتیبان سایت پژوهش سرای دانش آموزی اسرار 1391/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.74
پیام نور 1390 - 1392