بهداد بنائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهداد بنائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر عامل آتی نگران پیشگام 1380/3 - 1393/12
پیمانکار ماشین سازی ویژه 1393/8 -
پیمانکار مشارکت عمراب-تیو انژی 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 13.00
تهران 1369 - 1375