نرجس واعظ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرجس واعظ

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.07
علم و صنعت 1387 - 1392