فرناز عطایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز عطایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد نظری
– کارشناسی – معدل: 17.15
دانشگاه آزاد اسلامی 1388 - 1392