پروانه حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پروانه حیدری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریزی das 1393/3 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.63
پیام نور 1388 - 1392