محمدامین نیک ذات

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدامین نیک ذات

محل سکونت: فارس - مرودشت

جنسیت: مرد