حمیدرضا یزدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا یزدانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه گسترش پتروشیمی شیراز 1392/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 16.54
شیراز 1386 - 1390