سیاوش مظفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیاوش مظفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر گروه و مدرس گروه آموزش زبان سروناز 1392/12 -
مترجم زبان انگلیسی دار الترجمه میرپارس 1392/7 - 1393/2
مترجم زبان انگلیسی دارالترجمه اوستا 1392/7 - 1393/2
طراحی پروژه های CAD در نرم افزار CATIA خود اشتغالی 1390/9 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 16.43
دانشگاه زنجان 1386 - 1391