فاطمه مرادی شهدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه مرادی شهدادی

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار گنوسازه خلیج فارس 1385/12 - 1387/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.26
بین الملل قشم 1391 - 1393