مظفر لجم اورک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مظفر لجم اورک

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست امور اداری اندیشمندان جنوب 1394/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 13.46
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 1387 - 1391