ارزو رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو رجبی

محل سکونت: خوزستان - بندر امام خمینی

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نمایندگی بیمه 1390/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.20
پیام نور 1385 - 1393