مسعود واشقانی فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود واشقانی فراهانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
مهارت های هفتگانه ICDL

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی - مدرس مرکز آمار ایران - سرشماری سال 1390 1390/7 - 1390/8
کارورز بانک صادرات ایران 1387/7 - 1388/7
کارمند اداری شرکت مهندسین مشاور دژان طرح 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
امور گمرکی امور گمرکی
– کارشناسی – معدل: 14.75
علوم اقتصادی 1384 - 1389